Údaje o spoločnosti:

 

Fakturačné a kontaktné údaje:

NUTRIUS s.r.o.
Riazanská 79
831 02 Bratislava

IČO: 35934956
DIČ: 2022010804
IČ DPH: SK2022010804
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 35997/B

Telefón: +421 903 736 157
E-mail: info@nutrius.sk
Web: https://nutrius.sk/
Nutrius stránka na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/nutrius.sk/
Nutrius stránka na sociálnej sieti Instagram: https://www.instagram.com/nutrius_sk/

Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5,
820 07 Bratislava 27
E-mail: ba@soi.sk
Web: www.soi.sk